Whotnix

Whotnix werd in 1994 in Haaksbergen opgericht door o.a. Bennie, Henk en Peter. Debandheeft al een respectabele hoeveelheid live optredens op hun naam staan inde regio. Ook werd er een cd gemaakt met de titel “Back off”.

Terug naar de line-up