Huishoudelijk reglement

Om Zomerfeesten De Hoeve voor iedereen zo relaxt mogelijk te laten verlopen zijn er een aantal logische huisregels opgesteld. De meeste zijn vanzelfsprekend, maar voor de volledigheid hebben we ze hier voor je op een rijtje gezet. Bij het betreden van het terrein ga je automatisch akkoord met onderstaande huisregels:

TOEGANGSBEWIJS

Wij kunnen je op donderdag en zaterdagavond alleen toegang tot het feestterrein verschaffen indien je in bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Voor de cross kunnen we je alleen toegang verlenen als je in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs is te koop bij de kassa.

PINNEN

Het is mogelijk om te pinnen. Geen contant geld pinnen.

DRUGSBELEID

Het is wettelijk verboden om illegale middelen zoals drugs te bezitten of te verhandelen. Bij constatering van verhandeling, heeft de organisatie en/of beveiliging het recht je de toegang tot het terrein te ontzeggen. In sommige gevallen zal je worden overgedragen aan de politie.

ALCOHOLBELEID

Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel dien je je te kunnen legitimeren. Na legitimatie ontvang je een alcoholbandje als goedkeuring om alcohol te kopen. Personen onder de 18 jaar mogen niet onder invloed het terrein betreden. De organisatie kan preventieve alcohol test uitvoeren

LEGITIMATIE

Op verzoek van de beveiliging en medewerkers dien je je te kunnen legitimeren. Heb je geen geldige legitimatie (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en de beveiliging ziet hier reden toe, kan toegang tot de het terrein worden ontzegd.

TOEGANGSCONTROLE

Om de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten tijdens het feest te beschermen hebben de beveiligingsmedewerkers het recht je te controleren op het bezit van verboden voorwerpen.

CAMERA TOEZICHT

Op het terrein wordt o.a. toezicht gehouden met camera’s en video bewaking.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van de beveiligingsmedewerkers dienen te worden opgevolgd. Bij verdenking van een op de zomerfeesten verboden feit mag de beveiliging fouilleren. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het zomerfeestenterrein zal worden ontzegd.

ONDER INVLOED

Wij behouden ons het recht bezoekers toegang te weigeren indien je onder invloed bent van drugs en/of alcohol. De organisatie kan preventieve alcohol test uitvoeren bij personen onder de 18 jaar.

LAAT VOORAL THUIS:

Drugs, (alcoholische) dranken, etenswaren, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, vlaggen, stokken, (huis)dieren, spandoeken, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek-, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, vloeistoffen, fakkels, professionele video-, audio-, opname-, en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan digitale compact camera’s en mobiele telefoons met een camera/foto functie).

HANDEL EN VERKOOP

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het zomerfeestterrein en de parkeerterreinen handelswaren te verkopen of te koop aan te bieden.

VIDEO-, FOTO- EN GELUIDSOPNAMEN

Iedereen die het terrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidsopnamen waar hij/zij mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen mogelijk voor promotionele doeleinden.

ROKEN

Het is wettelijk verboden te roken in de tenten.

EIGEN RISICO

Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico. De organisatie noch de medewerkers/vrijwilligers die op het terrein werkzaam zijn, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of de zomerfeesten mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie en/of beveiliging over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van onze huisregels kunnen wij je de toegang tot het feestterrein weigeren of ontzeggen zonder restitutie van je entreebewijs. Mocht je de toegang ontzegd worden dien je het terrein per direct te verlaten.