Privacy statement

Stichting Sportcommissie St. Isidorushoeve organiseert jaarlijks Zomerfeesten de Hoeve en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://zomerfeestendehoeve.nl

 Goorsestraat, 7482 CM Haaksbergen, Nederland

 info@zomerfeestendehoeve.nl

Wessel klein Snakenborg is de Functionaris Gegevensbescherming van Zomerfeesten de Hoeve, hij is te bereiken via wesselsnaak@hotmail.com.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

Zomerfeesten de Hoeve verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- IP-adres

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zomerfeestendehoeve.nl. We verwijderen dan deze informatie.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Zomerfeesten de Hoeve verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Zomerfeesten de Hoeve analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Zomerfeesten de Hoeve volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

 Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Zomerfeesten de Hoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 -Contactformulier: 1 jaar 

Zomerfeesten de Hoeve verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zomerfeesten de Hoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Zomerfeesten de Hoeve deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zomerfeesten de Hoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Zomerfeesten de Hoeve jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Wij wisselen persoonsgegevens uit met:

- mijnetickets.nl, met als doel het aanbieden en beheren van tickets die we verkopen. mijnetickets.nl gaat zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Dit is na te lezen in de privacyverklaring van mijnetickets.nl, te vinden op hun website mijnetickets.nl. De gegevens die we daarbij uitwisselen zijn: e-mailadres, voor- en achternaam, IP-adres, betaalgegevens (inclusief je bankrekeningnummer als dit nodig is voor de verwerking van de dienst of vanwege eventuele wettelijke verplichtingen), geboortedatum of leeftijd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zomerfeesten de Hoeve gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zomerfeesten de Hoeve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij het gebruik van deze website stem je automatisch in met het gebruik van cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 Cookie: Googly Analytics, naam: _utma, functie: analytische cookie die websitebezoek meet, bewaartermijn: 2 jaar.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zomerfeesten de Hoeve en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zomerfeestendehoeve.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machinereadable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Zomerfeesten de Hoeve wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 Deze website is gehost bij Webflow, Inc., een Amerikaans bedrijf die zowel een Global Privacy Policy als een EU Privacy Policy heeft opgesteld. Omdat wij met Webflow alleen het contactformulier gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens, achten wij het risico op privacyimpact nihil. Hoe Webflow met de verwerking van je gegevens omgaat lees je op de volgende pagina: https://webflow.com/legal/terms (informatie alleen in het Engels beschikbaar).

 Verdere persoonsgegevens worden alleen uitgewisseld via een externe provider voor het aanbieden van tickets, te weten mijnetickets.nl.

 Zomerfeesten de Hoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail: info@zomerfeestendehoeve.nl.